Artikelkatalog NetRef

Artiklar och surftips

Kommunikation och varumärkesbyggande

Kommunikationsstrategier och varumärkesbyggande blir allt viktigare idag när konkurrensen om kunderna hårdnar och vi drunknar i information och budskap från en mängd olika kanaler. Det har också börjat bli viktigt att kommunicera var man står då det gäller CSR och ansvarstagande och långsiktighet samt att ha en strategi för hur man skal kommunicera det.

Många kunder är numera intresserade av var företagen står i dessa frågor, begrepp som i och för sig funnits ganska länge men som inte förrän nu blivit efterfrågade.

Det gäller för företagens ledningar att inse att ekonomi, miljö och socialt ansvar hänger ihop.

Det kan ta decennier att bygga upp ett starkt och känt varumärke, men bara några sekunder att rasera det.

Frågeställningar:

  • Hur utvecklar och bygger man ett varumärke
  • Hur lyfter man fram ett varumärke
  • Hur underhåller och vårdar man ett varumärke
  • Hur skapar man en tydligare strategi kring CSR och ansvarstagande
  • Hur kommunicerar man CSR, ansvarstagande och hållbarhet
  • Vad är personligt varumärke

Ett kommunikationsföretag i Stockholm som arbetar med kommunikationsstrategier och varumärkesbyggande är Global Happy People (GHP).

Men det är inte bara företag och organisationer som har nytta av att ha och vårda ett starkt varumärke. Det har blivit allt vanligare att även privatpersoner börjat tänka i termer av varumärke och det har blivit en av de allra viktigaste konkurrensfördelarna både för individer och företag. Begreppet personligt varumärke är i och för sig ganska nytt och man skulle kunna säga att det är som ditt rykte, det byggs över tid och blir så småningom synonymt med hur andra beskriver dig.

30 Nov 2014