Artikelkatalog NetRef

Artiklar och surftips

Högskoleprovet – den nya mattedelen

Högskoleprovet har förändrats inför höstprovet 2011. Tre nya delar har tillkommit, högskoleprovets mattedel (NOG) har utökat med två nya delprov som rör matematik och logik, KVA (kvantitativa analyser) och XYZ (matematik). Denna korta artikel ger lite korta tips för er som ska skriva högskoleprovet och delprovet XYZ.

Högskoleprovets XYZ-del består av sammanlagt 20 uppgifter. Du får en matematisk uppgift och fyra svarsalternativ. Endast ett alternativ är rätt. Till skillnad från NOG-delen, där du ska besvara huruvida en uppgift går att lösa med de premisser som ges, ska du i XYZ-delen ange rätt svar.

Precis som med alla delar av högskoleprovet är uppgifterna varierande i såväl art som svårighetsgrad. Väldigt mycket av förkunskaperna som krävs är gymnasiematte, så det är viktigt att öva på formler och lösningsmekanismer. Om man gått en linje som inte är naturvetenskaplig eller om man inte pluggat gymnasiematte på ett bra tag är det viktigt att fräscha upp kunskaperna.

Många av uppgifterna behandlar även ekvationer och sannolikhetslära. Du måste exempelvis veta hur man skriver uttryck för sannolikheten av en viss händelse, kunna lösa enklare ekvationer samt ha koll på vinklar, vinkelsummor och dylikt. Kan du lösa följande fråga?

x-3*y = 0. x+y = 28. Vad är y?

Rätt svar är 21. x – 3y = 0, vilket betyder att x = 3y. Om du sätter in detta värde i den andra ekvationen får du en ny ekvation: 3y + y = 28, vilket betyder att 4y = 28 och att y alltså är 7.

Sådana frågor kan dyka upp på högskoleprovet, så se till att vara väl förberedd! Gå igenom gymnasiematten. Du kan även bli hjälpt av att införskaffa en övningsbok inför högskoleprovet, där får du kortfattade pedagogiska förklaringar till olika problem som kan dyka upp på högskoleprovet.

Högskoleprovet – den nya mattedelen

13 Jun 2011