Artikelkatalog NetRef

Artiklar och surftips

Fakta om getingar

Några få är fascinerade av getingar men de allra flesta upplever de som ett obehagligt djur som förstör den allra finaste och härligaste sommardagen. Det har gjort att många är rädda för detta djur och det med alla rätt. En geting kan nämligen stickas flera gånger då den har en gadd helt utan hullingar. Visserligen sker det inte speciellt sällan men när den känner sig trängd är det detta sätt som används för att försvara sig. I Sverige finns det en del som har allergi mot getingar vilket gör att de alltid måste bära med sig medicin som ska drickas om man blir biten. De som är mycket allergiska måste även ha med sin en insulinspruta som sätts i låret i de fall som de blir medvetslösa.

Det finns ca 3250 arter både solitära och sociala och de är spridda över hela världen. Många bygger ett bo av trä som skrapas loss från döda träd och tuggas till pappersmassa ihop med saliv. De kan ses hängandes fritt under tak, i grenar eller i ihåliga träd. Själva boet består av kakor av sexkantiga celler i flera vångar och allt omges vanligtvis av ett hölje.

Kategorisering av getingar

Getingen är utspridd världen över och de flesta arter lever i tropiska och subtropiska områden. Det finns 12 arter av dem som benämns sociala getingar som sköter om sina egna avkommor. I Sverige har vi 37 arter av den solitära getingen samt att det finns ytterligare en art som tillhör pappersgetingar. Skillnaden mellan solitära och sociala arter är att de solitära lever inte i samhällen, har inga arbetare utan bara honor och hanar. Det är honan som bygger egna bon av lera eller använder håligheter i trä för att lägga ägg.

Sociala getingar har honor, hanar och arbetare. Sterila honor utgör arbetare och de har gadd. De flesta arter av de sociala lever i stora ettåriga samhällen.

Tre arter av snyltgetingar använder andra arters bon, därför har inte heller de arbetare.

Läs mer om världens största getingbo.

Föda

Getingar är rovdjur och fångar olika arter av insekter för att utfordra sina larver med. De tar de insekter som det finns mest tillgång av i deras omgivning.

De vuxna dricker främst nektar samt en sockerhaltig saliv som utsöndras från de egna larverna. De äter även frukt, kött och fisk. På sensommaren kan man märka att de gärna uppehåller sig vid mogna frukter och andra söta saker.

Getingen har en kort bred tunga samt bitande mundelar. Med sin tunga så slickar de i sig nektar från blommor där den är lätt att komma åt så som hos rosväxter samt flock- och korgblommiga växter.

Dessutom besöker de gärna våra vanliga frukt- och bärväxter och pollinerar dem.

Getingar lockas till matbordet

Att försöka hålla getingarna borta från maten under sommartid är nästan omöjligt då det mesta i matväg lockar dem. De gillar allt som innehåller animaliskt protein och socker. Getingar dras till alla former av kött, fisk, skaldjur och ägg. De kan även känna lukten av rå fisk och fiskrens på mycket långt håll. När det kommer till söta saker så smakar de på det mesta som bjuds för att se om de gillar det eller inte. Är det gott så stannar de kvar. Produkter där socker har genomgått någon form av jäsningsprocess är särskilt lockande för getingar då det avger en doft som attraherar dem. Så vanlig sommardryck som öl, vin och cider besöks gärna liksom saft och läsk fast där är det fruktresterna som lockar. Grönsaker och osötat bröd intresserar dem inte överhuvudtaget.

Något annat som drar getingar till sig är skjortor och klänningar med blommönster.

Är getingarna irriterande vid matbordet? Köp din getingfälla här

26 Jun 2014