Artikelkatalog NetRef

Artiklar och surftips

Att låna av ICA Banken

ICA Banken logoICA Banken är en relativt ny stjärna på bankhimmeln, om man säger så - den fick godkännande att bedriva bankverksamhet först år 2001. Som ni säkert förstår från namnet så ägs ICA Banken av ICA, d.v.s. det är samma företag som driver matkedjan ICA. Idén att börja bedriva bankverksamhet kom förmodligen dels som ett resultat av att reglerna för bankverksamhet luckrats upp under 1990-talet, dels som ett sätt att erbjuda de många ICA-kunderna ytterligare service. Till en början var det främst de som redan hade kundkort hos ICA som blev bankkunder, men numera är ICA Banken en väletablerad aktör på bankmarknaden.

Enligt 2011 års bokslut hade t.ex. ICA Banken en omsättning på nästan 764 miljoner kronor och den gjorde en vinst på ca 125 miljoner. Inte illa med tanke på att banken bara funnits i 10 år!

Varför väljer då personer ICA Banken?

Dels beror det på att banken erbjuder en bra service och att de ämnar förenkla livet för sina bankkunder. Att kunna sköta sina bankärenden samtidigt som man handlar mat är en stor bonus för bankens kunder. Dessutom är ICA Banken en så kallad nischbank, vilket innebär att de kan erbjuda en personligare service och lägre avgifter än många storbanker.

Dessutom erbjuder ICA Banken förmånliga lån. Bland annat är privatlån hos ICA Banken ofta förenliga med en låg ränta, god kundservice och små avgifter. Låneansökan görs enkelt och villkoren är lite flexiblare än för andra "storbanker". Man kan säga att ICA Banken är beredd att se dig som en individ, inte som ett gäng siffror i ett Excelark.

Dessa är några av anledningarna till att ICA Banken och andra liknande nischbanker vuxit starkt och tagit marknadsandelar under de senaste åren. För att läsa mer om ICA Bankens privatlån, gå gärna in på http://www.sverigekredit.se/ica-banken där du hittar mer information om denna banks lånevillkor.

3 Feb 2014