Artikelkatalog NetRef

Artiklar och surftips

Håll koll på lagarna med lagbevakning

Lagbevakning

Det finns i alla samhällen en hel del lagar som ska följas, det är så våra rättsystem är uppbyggda. Vi måste följa och rätta oss efter rådande lagar, annars riskerar vi att straffas.

Ny lagar och regler tillkommer hela tiden, det är vår plikt att hålla oss uppdaterade om dessa. Framför allt ska vi hålla koll på lagar som rör de situationer vi befinner oss i. Alla bör veta vad som är lagligt och olagligt gällande privatpersoner, och har man t ex ett företag så är måste man hålla koll på vilka skyldigheter man har. Det är dock långt ifrån det lättaste att hålla sig uppdaterad, lagar och föreskrifter är ibland svåra att tyda och förstå, särskilt för en lekman, och det är då lagbevakning kan vara en alldeles ypperlig tjänst att beställa.

Få nys om nya lagar

Om du beställer lagbevakning så kommer du att meddelas när en ny lag träder i kraft, eller till och med när den är på gång. Myndighetskraven som berör ditt företag eller din verksamhet blir plötsligt mycket enklare att hålla reda på. En professionell lagbevakning ser också till att informera om vad krav, lagare och förordningar innebär på praktisk nivå, och allt anpassas efter specifika behov.

Miljö och arbetsmiljö

Det är i synnerhet lagar kring miljö och arbetsmiljö som är av stort intresse för arbetsgivare att hålla sig ajour med.

Bestäm möte

Innan du väljer vilken organisation som ska få sköta din lagbevakning så kan det vara ett bra dag att möta några olika och se efter vilken som känns bäst och vilka priser som erbjuds. Lagbevakning är en relativt ny tjänst på marknaden och priserna kan variera liksom kvaliteten på tjänsten.

16 Feb 2015