Artikelkatalog NetRef

Artiklar och surftips

Fördelar och nackdelar med frånluftsvärmepumpar

frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump är den enklaste och billigaste sorten av värmepumpar och används främst i bostadshus.

Frånluftvärmepumpen fungerar på så sätt att den först ventilerar huset och sedan ger värme och varmvatten genom att utnyttja och återanvända den gamla luft som funnits i huset. Det går endast att använda en frånluftsvärmepump i ett hus som har vattenuppvärmning. Många småhustillverkare idag har som vana att installera en frånluftsvärmepump som standardvärmesystem, men det är även möjligt att byta ut sitt befintliga värmesystem till en ny frånluftsvärmepump om huset har en mekanisk ventilation. En sådan ventilation betyder i enkelhet att huset måste ha frånluftskanaler som hela tiden ventilerar inomhusluften. En frånluftsvärmepump justeras automatiskt efter husets värmebehov och när den blåser ut luften i huset är temperaturen runt 20 grader. Denna temperatur hålls året om, oavsett vart i landet man bor.

Det finns två sorter av frånluftsvärmepumpar. I ett större hus är en frånluftsvärmepump med en varvtalsreglerad kompressor att rekommendera. Detta beror på att det är mest effektivt och ekonomiskt i större utrymmen. Det går att uppnå en besparing av energi på upp till 65%. Även för mindre hus kan frånluftsvärmepumpar vara en ekonomisk investering och kan bidra till att spara energibehovet för värme och varmvatten på mellan 60 och 65%. Det går bra att installera en utan varvtalsintegrerad kompressor i små hus, men dessa är inte lika effektiva och besparingen uppgår då till ungefär 40 - 50%.

Olika frånluftsvärmepumpar

Det finns flera olika märken på marknaden idag, som NIBE, Bosch och Thermia. De flesta frånluftsvärmepumpar är enkla att använda och har automatiska larm som påminner när det är dags att rengöra filtret, optimalt är 2-3 gånger om året. Kostnaden för enbart en värmepump ligger på mellan 30 000 - 80 000 kr för de mest kända märkena, men eftersom det rekommenderas att installationen görs av en fackman uppgår den totala kostnaden till ungefär 60 000-100 000 kr. I dagsläget går det att utnyttja ROT-avdraget för installation av en värmepump. Det som går att utnyttja är arbetskostnaden för installationen som kan ge kunden upp till 50% av kostnaden.

Det är viktigt att installationen görs på rätt sätt, inte minst med tanke på ljudnivån. Om värmepumpen felinstalleras nära ett element kan ljudet fortplanta sig genom huset och bli obekvämt, särskilt på natten när övriga ljud minskas. Görs det på rätt sätt bör inte ljudet störa.

Nackdelarna är att den totala årsvärmefaktorn blir mindre än vid andra värmesystem som exempel jordvärme. En frånluftsvärmepump passar inte heller för stora hus eller stora byggnader.

11 May 2015