Artikelkatalog NetRef

Artiklar och surftips

Bergvärmepumpar för kostnadseffektiv uppvärmning

bergvärmepump

Bergvärmepumpar är ett väldigt bra sätt att värma upp sitt hus av flera olika anledningar. Först och främst är bergvärme en naturlig och förnyelsebar energikälla. Nuförtiden är det extra viktigt att tänka på miljön, då mänskligheten börjar se fler och fler tecken på den så kallade globala uppvärmningen. Det är betydligt bättre att använda värmen som finns naturligt i marken, istället för att elda fossila bränslen. På så sätt minskar man utsläppen av växthusgaser, och ser dessutom till att inte förbruka jordens ändliga resurser. Olja bör exempelvis användas till vettigare saker än att elda upp den för uppvärmning av hus.

Att bergvärme existerar naturligt gör att Energimyndigheten anser att det är förnyelsebart, precis som solenergi och vindkraft. Bergvärmepumpar förbrukar dock en del el, men generellt sätt producerar de betydligt mer värme än vad denna elförbrukning motsvarar. Dessutom är det inget hinder att använda så kallad "grön el" för att driva värmepumpar.

På senare år har intresset för bergvärmepumpar ökat explosionsartat. En stor del av anledningen är att många privatpersoner har tagit fram miniräknaren och helt enkelt räknat på de stora kostnadsbesparingarna som är möjliga med denna teknik. När fler och fler har valt att investera i bergvärmepumpar har konkurrensen ökat. För konsumenter är detta mycket positivt, då det innebär lägre priser och i regel mer forskning och utveckling på området.

Effektiva bergvärmepumpar

Dagens bergvärmepumpar är fantastiskt effektiva jämfört med bergvärmepumpar för exempelvis ett decennium sedan. Vad krävs då för att kunna installera bergvärme? Självklart måste man ha en viss närhet till berggrunden. Vanligtvis krävs att det borras ett hål som brukar vara minst 80 meter djupt, men det är inte ovanligt med ännu djupare hål. Saknas användbar berggrund i närheten finns tyvärr ingen möjlighet att utnyttja bergvärme. Då får man istället undersöka möjligheten att installera till exempel sjövärme eller luftvärme. Att installera en bergvärmepump är förhållandevis dyrt. Den initiala kostnaden kan verka avskräckande för personer som inte tänker långsiktigt. Hemligheten med bergvärmepumpar är nämligen att man sparar pengar över tid. Man kan själv räkna ut hur många år det kommer att ta för att tjäna igen investeringen. Därefter blir all ytterligare kostnadsbesparing för husuppvärmningen i princip ren vinst, både för den egna plånboken och för miljön.

Bergvärmepumpar kan faktiskt sänka uppvärmningskostnaden för en fastighet med hela 80% per år. Det krävs inget matematiskt geni för att inse den oerhört stora potentialen i denna typ av värmepumpar. Förutom fantastisk kostnadseffektivitet ger en bergvärmepump möjligheten att hålla en jämn temperatur inomhus i fastigheten året runt. Vissa andra lösningar fungerar sämre vid riktigt kalla temperaturer.

6 May 2015