Artikelkatalog NetRef

Artiklar och surftips

5 tips vid läxhjälp

I följande artikel ska vi gå igenom 5 saker man ska tänka på när man hjälper någon med läxorna. Olika elever föredrar olika inlärningssätt. Tipsen nedan är väldigt generella och fungerar vid läxhjälp för i stort sätt alla ämnen och i alla åldrar.

1. Förberedelse.

Ett av de största problem för många är att avsätta tid och koncentrera sig på läxläsning. Ofta blir det att man "bara måste göra en sak" eller "blir lite hungrig och måste ha en macka". Välj ut en plats där ni kan arbeta ostört. Se till att ni har checkat av potentiella störningsmoment som fikapaus/toalettbesök. Fokus ska nu vara läxorna.

2. Överblick

Innan ni påbörjar passet, bestäm tillsamman med eleven vad ni ska göra, och hur länge ni ska hålla på. Målet med passet ska vara uttalat och konkret. Man kan skriva en dagordning som man bockar av kontinuerligt. Det är viktigt att eleven ska känna att han/hon har kontroll över situationen. Man är fullt medveten om vad man ska göra, och man har ett mål med läxpasset.

3. Skapa associationer

Innan ni går in på något nytt, ta några minuter och prata om vad eleven redan vet om ämnet. Genom att skapa associationer till saker eleven redan vet blir det mycket lättare att tillgodogöra sig den nya kunskapen.

4. Skapa en dialog

Akta dig för att hjälpen blir som en föreläsning. Försök att skapa en dialog istället för en monolog. Låt eleven dra egna slutsatser och hjälp honom/henne på vägen. Försök få eleven att med hjälp av ledtrådar lista ut svaren själv. Väck elevens intresse för ämnet. T.ex. inom historia kan man dra en anekdot från epoken, inom fysik kan man hitta någon tillämpning som går att relatera till ett intresse. Skapa en dialog istället för monolog. Försök få eleven att med hjälp av ledtrådar lista ut svaren själv.

5. Sammanfatta och repetera

Var noga med att knyta ihop trådarna efter att ni har gått igenom ett moment. Sammanfatta och repetera det ni gjort.

Till sist

Man ska ha i åtanke att alla lär sig på olika sätt och man bör anpassa undervisningen efter personen så gått det går. En del tycker om att för en diskussion om ämnena, medan andra föredrar att läsa sig till informationen. Tipsen ovan är en bra utgångspunkt för att skapa en bra arbetsmiljö för effektiv läxhjälp.

14 Feb 2012