Komplexa Tal

Netref on September 23, 2011

De komplexa talen i matematik består av två olika delar. Dels den reella delen samt den imaginära delen. Frågan är varför vi egentligen behöver dessa typer av tal. Här förklarar vi grunderna till detta. De imaginära talen och deras nytta Egentligen är det från behovet att kunna lösa vissa typer av ekvationer som hittar grunden […]

Continue reading about Komplexa tal – Varför behövs dom?